อุปกรณ์ทางด้านความปลอดภัย

มาตรฐาน

Gas Detector หมายถึงอะไร
เป็นอุปกรณ์ทางด้านความปลอดภัย ใช้สำหรับตรวจสอบพื้นที่ หรืออาจจะเป็นบริเวณที่ปฏิบัติงานว่าคิดว่าอาจจะมีสารพิษ หรือสารไวไฟ ตลอดจนก๊าซออกซิเจน ว่าอยู่ในระดับที่มีความปลอดภัยเพียงพอหรือไม่ การใช้ Gas Detector จะต้องใช้ sensor ให้ตรงกับชนิดของก๊าซ ที่จะตรวจวัดเพราะ sensor ได้ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับการวัดนั้นๆเป็นพิเศษ

ช่วงปัจจุบันต้นทุนราคาน้ำมันนับวันยิ่งสูงขึ้น บทบาทของการใช้พลังงานทดแทนจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงมิได้ การใช้ แก๊ส LPG เข้ามาเป็นพลังงานทดแทนการสำหรับบางอุตสาหกรรม จึงเป็นเรื่องที่หลีกลี่ยงไม่ได้ และพบเห็นกันอยู่ในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงการใช้งานในครัวเรือน ดังนั้น การคำนึงถึงความปลอดภัยของการใช้งาน จึงเป็นเรื่องที่ ต้องตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เพื่อ Gas Detector (LPG GAS) มุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัย การรักษาอุบัติเหตุ อันอาจเกิดจากการรั่วซึม หรือ การใช้งานของแก๊สเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสิ่งใหม่ Smart reset technology เหมาะสำหรับ ผู้ใช้ แก๊ส หุงต้ม ในชีวิตประจำวันอาทิ ร้านอาหาร, ห้างสรรพสินค้า, โรงเรียน, โรงพยาบาล, โฮเต็ล หรือ ในครัวเรือนเป็นต้น ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าอุบัติเหตุ อันเกิด จาก การรั่วไหลของ แก๊สหุงต้ม นั้นเป็นข้อเสียหายที่เกิดขึ้นได้ รวดเร็ว ร้ายแรงทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องแต่ เป็น อุบัติเหตุจากการระเบิด ซึ่ง ร้ายแรงกว่า เพลิงไหม้ ทั่วไป ซึ่งเราอาจระงับเหตุ ได้ทัน สามารถลดความเสียหายได้ ซึ่งแตกต่างจากอุบัติเหตุจาก การรั่วไหลของ แก๊ส หุงต้ม หากเกิดขึ้น แล้ว มิอาจยับยั้งความเสื่อมได้ทันที

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s