เครื่องไม้เครื่องมือวัดความชื้นของอากาศคืออย่างไรกันค่ะ

มาตรฐาน

เครื่องวัดความชื้นในอากาศ เราเรียกว่า ไฮโกรมิเตอร์ มีหลายแบบ เช่น ไฮโกรมิเตอร์แบบเก็จเปียกและกระเปาะแห้ง ไฮโกรมิเตอร์ชนิดเส้นผมเป็นต้น ( โดยนิยมวัดเป็นค่าความชื้นสัมพันธ์)
ไฮโกรมิเตอร์แบบเก็จเปียกและกระเปาะแห้ง เครื่องวัดความชื้น อาศัยแนวทางว่า การระเหยของน้ำจะดูดความร้อนไปด้วย และการระเหยของน้ำจะได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความชื้นในอากาศในเวลานั้น เครื่องมือประกอบด้วยเทอร์มอมิเตอร์ 2 อัน ให้กระเปาะของอันหนึ่งหุ้มด้วยผ้าและปลายผ้าจุ่มอยู่ในแก้วใส่น้ำเพื่อให้ผ้าเปียกอยู่เป็นนิสัย เทอร์มอมิเตอร์อันเปียกจะเย็นกว่าเทอร์มอเครื่องวัดอันแห้ง ค่าผลต่างของอุณหภูมิของเทอร์มอมิเตอร์ทั้งสองสามารถนำไปเปรียบเทียบอ่านค่าความชื้รสัมพันธ์จากตารางได้

ความกระทบกระเทือนของอุณหภูมิที่มีผลต่อความแม่นยำในเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพืช
เนื่องจากว่าเครื่องที่วัดหาค่าปริมาณความชื้นของเมล็ดพืชได้โดยอ้อมนั้นมักใช้การวัดคุณสมบัติทางไฟฟ้าของเมล็ดพืชนั้นๆมาเทียบกับค่าความชื้นที่ควรวัดได้ โดยปกติแล้วสรรพคุณทางไฟฟ้าของวัสดุหรือเมล็ดพืชนั้นจะเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะอาศัยคุณสมบัติทางไฟฟ้าใดๆของเมล็ดนั้นก็ตาม เช่น ถ้าอุณหภูมิของเมล็ดสูงขึ้นจะทำให้เมล็ดพืชนั้นมีความนำไฟฟ้าสูงขึ้นหรือมีความต้านทานต่ำลง และมีค่าไดอิเล็กตริกสูงขึ้นเช่นกัน ครั้นแล้วเครื่องวัดความชื้นที่ดีจะต้องมีส่วนที่ทำหน้าแทนคุณค่าความชื้นที่อ่านได้อันเนื่องจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปด้วยอุณหภูมิ

ผลกระทบกระเทือนของชนิดพืชที่มีผลต่อความเที่ยงตรงในเครื่องวัดความชื้น
การวัดหาค่าปริมาณความชื้นของเมล็ดพืชได้โดยอ้อมโดยการวัดความต้านทานไฟฟ้าและปริมาตรไฟฟ้านั้น โดยข้อเท็จจริงแล้วการที่พืชต่างชนิดกันมีค่าความชุ่มชื้นจริงเท่ากันนั้นไม่ได้หมายความว่าค่าความจุไฟฟ้าไม่ก็ค่าความต้านทานของพืชทั้งสองชนิดนั้นจะมีค่าเท่ากัน แม้แต่พืชที่เป็นชนิดเดียวกันแต่ปลูกต่างที่หรือต่างฤดูก็อาจจะให้ค่าความจุไฟฟ้าหรือค่าความต้านทานแตกต่างได้ที่ค่าความชื้นจริงเท่ากัน ฉันนั้นการวัดความชื้นจากเครื่องวัดความชื้นที่หาปริมาณความชื้นของเมล็ดพืชได้โดยอ้อมโดยอาศัยหลักสองอย่างนี้นั้นจะเป็นส่วนแบ่งเฉลี่ย ซึ่งพืชบางปีจะวัดได้มากหรือว่าบางปีก็อาจวัดได้น้อยกว่าเป็นจริง ยิ่งที่เครื่องวัดถูกปรับเทียบโดยพืชต่างประเทศแล้วจะให้ผลที่พลาดพลั้งมากกว่าเครื่องวัดที่ปรับเทียบโดยพืชในพื้นที่นั้นๆด้วย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s