การใช้เครื่องตรวจวัดความร้อน และเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดเดโช

มาตรฐาน

เทอร์โมมิเตอร์กระเปาะแห้ง (Dry – Bulb thermometer) มี เทอร์โมมิเตอร์ที่จุด้วยปรอท ที่มีสเกลอ่านละเอียดได้อย่างน้อย 0.5 องศาเซลเซียส ที่ผ่านการสอบเทียบธรรมและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ และเลือกช่วงของอุณหภูมิที่วัดได้ให้พอเหมาะพอควรกับอุณหภูมิที่จะใช้งาน ควรอยู่ในช่วง –5 องศาเซลเซียส ถึง 50 องศาเซลเซียส และมีความถูกต้อง + 0.5 องศา เซลเซียส
– เทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียก (Natural – wet – bulb thermometer) โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ชนิดที่เป็นแบบ liquid-in-glass แบบจุ่มบางส่วน (partial immersion) ที่มีการปรับเทียบเกณฑ์และวัดอุณหภูมิได้ในช่วง -5O องศาเซลเซียส ถึง 50 O องศาเซลเซียส และมีความเที่ยง + 0.5 องศาเซลเซียส ใช้ไส้ตะเกียงหรือผ้าก๊าซที่เปียกชื้นหุ้มกระเปาะของเทอร์โมมิเตอร์ไว้ การวัดค่าอุณหภูมิกระเปาะเปียกที่ตรงเป๊ะต้องใช้ผ้าที่สะอาด น้ำกลั่น และมีการปิดบังการแผ่รังสีความร้อน
– โกลบเทอร์โมมิเตอร์ (Globe thermometer) สำหรับวัดการแผ่รังสีความร้อนจากการทำงาน มีลูกทองแดง ทรงกลมกลวง เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร ด้านนอกทาสีดำด้านเพื่อซึมซับรังสีอินฟาเรด มีเทอร์โมมิเตอร์แบบปรอทเสียบอยู่โดยให้ปลายกระเปาะอยู่ตรงชุมทางของทรงกลม
– ขาตั้ง สำหรับเข้าประจำที่พร้อมทั้งยึดอุปกรณ์ทั้ง 3 ข้างต้น

แนวทางวัด
1. ติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์ทั้ง 3 ชนิด ให้ตั้งฉากกับพื้นราบและอยู่ในระนาบเดียวกัน พร้อมทั้งในระดับความสูงเดียวกัน ตามรูป
2. ปิดบังกระเปาะแห้งให้พ้นจากความร้อนจากดวงอาทิตย์ และพื้นผิวที่แผ่รังสีเดโชออกมาได้
3. ผ้าก๊อซที่ใช้หุ้มกระเปาะเปียกจะต้องพ้นให้เลยกระเปาะของเทอร์โมมิเตอร์ขึ้นมาใกล้เคียง 1 เท่าของความยาวกระเปาะ จะต้องเปียกทุกเวลา อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะอ่านค่าอุณหภูมิปลายผ้าก๊อซต้องจุ่มลงในน้ำตลอดเวลา อาจต้องใช้วิธีการฉีดน้ำโดยตรงไปที่ผ้าก๊อซเพื่อให้ผ้าเปียกชื้นตลอดโดยตลอด การหุ้มผ้าก๊อซที่กระเปาะเทอร์โมมิเตอร์ ควรหุ้มให้สูงเลยกระเปาะขึ้นไปเท่ากับความยาวของกระเปาะ ผ้าก๊อซที่ใช้ควรเป็นผ้าใหม่ทุกครั้งด้วยกันควรซักก่อนนำมาใช้
4. ตั้งเทอร์โมมิเตอร์โกลบไว้อย่างน้อย 25 นาที ก่อนจะอ่านค่าเพื่อให้เกิดทัดเทียมระหว่างความร้อนจากการแผ่รังสีและการพาเดโช
5. ขาตั้งที่ใช้แขวนเทอร์โมมิเตอร์ทั้ง 3 อัน ต้องไม่กีดขวางการไหลเวียนของอากาศรอบ ๆ กระเปาะ และเงาต้องไม่บังเทอร์โมมิเตอร์กระเปาะเปียกด้วยกันโกลบเทอร์โมมิเตอร์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s